Belangrijke uitspraak René Meuwissen, vice voorzitter van Jeugdzorg Nederland

Vanmiddag was ik op bezoek bij Jeugdbescherming Brabant (JBB) om met René Meuwissen, vice voorzitter van jeugdzorg Nederland, een vraaggesprek te hebben over het zwartboek over JBB. Het zwartboek is opgesteld door Krijn ten Hove namens de Stichting Herken Ouderverstoting. Wij waarderen de bereidheid van de heer Meuwissen om in gesprek te gaan, dit in tegenstelling tot vele andere afdelingen van Jeugdzorg Nederland die wij ook een verzoek hiervoor hadden gestuurd. Over het zwartboek zelf wilde de heer Meuwissen vanwege privacy overwegingen weinig zeggen. Aan het eind van het vraaggesprek was er echter een opmerkelijk moment. Ik vroeg hem naar de reactie van JBB op een bericht over het zwartboek in BN de Stem. Hierin wordt enerzijds gezegd dat ze er om privacyoverwegingen niet inhoudelijk op in wilden gaan, en anderzijds dat ze zich niet herkennen in het zwartboek. Ik vroeg of dit niet tegenstrijdig is: Als je zegt dat je jezelf er niet in herkent beweer je in feite dat de mensen die aan het woord komen in het zwartboek liegen met de klaarblijkelijke bedoeling om je zwart te maken, of zo in de war zijn dat ze feit en fictie niet meer van elkaar kunnen onderscheiden. Als je zoiets zegt van iemand, schend je dan niet zijn privacy? Als je werkelijk iemands privacy wil beschermen, kan je dan niet beter reageren in de trend van: Vanwege de privacy kunnen wij geen commentaar leveren. De heer Meuwissen zei daarop dat dit inderdaad een heel ongelukkige reactie was geweest en ze in de toekomst niet meer zo zullen reageren. Wij danken de heer Meuwissen voor zijn openheid in deze en hopen dat andere Jeugdzorg  bestuurders zijn voorbeeld zullen volgen en voortaan kritische berichten niet meer zullen wegwuiven met de woorden: Wij herkennen ons hier niet in.

 

https://www.bndestem.nl/home/west-brabantse-gemeenten-roepen-jeugdzorg-op-het-matje-wegens-zwartboek~a3daf946/.

Nieuws

Oud:

08-11-2018 Gesprek van Sheila en Willem met tweede kamerlid Judith Tielen (VVD) over kinderrechten

Binnenkort:

20-02-2019 Vraaggesprek met R. Meuwissen, Bestuursvoorzitter Jeugdbescherming Brabant over het zwartboek over deze organisatie van de hand van Krijn ten Hove, Stichting Herken Ouderverstoting (mits geluidsopnames worden toegestaan)

06-03-2019 15:00 – 17:30 Algemeen overleg in de 2e kamer met de minister over misstanden in jeugdzorginstellingen op aanvraag van Judith Tielen (VVD)

Quote van de week

Zaai uw zaad in de morgen en laat uw hand tegen de avond niet rusten, want gij weet niet, of het ene gelukken zal of het andere, dan wel of beide tezamen goed zullen zijn. Prediker 11:6

Onze doelstellingen

De Stichting Opkomst voor het Kind wil het volgende:

  • Een eind maken aan de macht van Jeugdzorg, Raad van Kinderbescherming en ketenpartners om naar believen in te grijpen in gezinnen.
  • Ingrijpen moet alleen nog worden toegestaan als er hard bewijs is van mishandeling, misbruik of verwaarlozing (zie onder andere deze link).
  • Bij gescheiden ouders mag de oorspronkelijke zorgregeling alleen worden aangepast bij hard bewijs van mishandeling, misbruik of verwaarlozing.
  • Alle kinderen die op dit moment uit huis zijn geplaatst zonder bewijs van misbruik, mishandeling of verwaarlozing moeten terug worden gegeven aan hun ouders.