Demonstratie met Dutch Child Center

Demonstratie woensdag 4 september 2019 van 14:30 tot 16:15 uur.
Organisator  : Dutch Child Center

Doel  : Aandacht vragen voor misstanden bij Jeugdzorg en Rechterlijke Macht. Locatie / Route  : Lange Vijverberg  tegenover het gebouw Raad van de Rechtsspraak. Na  30 minuten  lopen we over de Korte Vijverberg naar het Plein,  ingang Tweede Kamergebouw.

Middelen  : Bordjes, Megafoon, spandoeken

Bijzonderheden : Petitie aanbieden aan enkele leden van de Tweede Kamer

Hoogtepunten

Oud:

08-11-2018 Gesprek met tweede kamerlid Judith Tielen (VVD) over kinderrechten

20-02-2019 Vraaggesprek met R. Meuwissen, Bestuursvoorzitter Jeugdbescherming Brabant over het zwartboek over deze organisatie van de hand van Krijn ten Hove, Stichting Herken Ouderverstoting

25-02-2019 Publicatie opinie stuk in Nederlands Dagblad over hervorming van jeugdzorgsysteem

17-04-2019 15:00 – 17:30 Algemeen overleg in de 2e kamer met de minister over misstanden in jeugdzorginstellingen op aanvraag van Judith Tielen (VVD)

Binnenkort:

30-09-2019 16:45 Gesprek met Lisa Westerveld, tweede kamerlid van GroenLinks, door Julia Bregts en Willem Schutte

Onze doelstellingen

De Stichting Opkomst voor het Kind wil het volgende:

  • Een eind maken aan de macht van Jeugdzorg, Raad van Kinderbescherming en ketenpartners om naar believen in te grijpen in gezinnen.
  • Ingrijpen moet alleen nog worden toegestaan als er bewijs is van mishandeling, misbruik of verwaarlozing (zie onder andere deze link).
  • Bij gescheiden ouders mag de oorspronkelijke zorgregeling alleen worden aangepast bij bewijs van mishandeling, misbruik of verwaarlozing.
  • Ingrijpen moet worden getoetst door een jury van willekeurig gekozen burgers i.p.v. door een rechter zodat een onafhankelijk oordeel is gewaarborgd
  • Alle kinderen die op dit moment uit huis zijn geplaatst zonder bewijs van misbruik, mishandeling of verwaarlozing moeten terug worden gegeven aan hun ouders.