Demonstratie bij jeugdzorginstelling ’t Anker, Kerkstraat 51, Harreveld

4 maart 2020, 15:00

Voorlopige sprekers:

Denise Rijnders, voormalig inwoonster van jeugdzorg instelling Hoenderloo

Julia Bregts, schrijfster van o.a. “Is autisme een beperking, of beperkt de omgeving de autist”

Willem Schutte, Opkomst voor het Kind

Verder zullen we luisteren naar een opgenomen boodschap van Yvonne Floor, schrijfster van het verboden boek “Tot de dood ons scheidt”

 

Hoogtepunten

Oud:

08-11-2018 Gesprek met tweede kamerlid Judith Tielen (VVD) over kinderrechten

20-02-2019 Vraaggesprek met R. Meuwissen, Bestuursvoorzitter Jeugdbescherming Brabant over het zwartboek over deze organisatie van de hand van Krijn ten Hove, Stichting Herken Ouderverstoting

25-02-2019 Publicatie opinie stuk in Nederlands Dagblad over hervorming van jeugdzorgsysteem

17-04-2019 15:00 – 17:30 Algemeen overleg in de 2e kamer met de minister over misstanden in jeugdzorginstellingen op aanvraag van Judith Tielen (VVD)

30-09-2019 16:45 Gesprek met Lisa Westerveld, tweede kamerlid van GroenLinks, door Julia Bregts en Willem Schutte

23-10-2020 Actie bij jeugdzorginstelling Schakenbosch, Leidschendam

Onze doelstellingen

De Stichting Opkomst voor het Kind wil het volgende:

  • Een eind maken aan de macht van Jeugdzorg, Raad van Kinderbescherming en ketenpartners om naar believen in te grijpen in gezinnen.
  • Ingrijpen moet alleen nog worden toegestaan als er bewijs is van mishandeling, misbruik of verwaarlozing (zie onder andere deze link).
  • Bij gescheiden ouders mag de oorspronkelijke zorgregeling alleen worden aangepast bij bewijs van mishandeling, misbruik of verwaarlozing.
  • Ingrijpen moet worden getoetst door een jury van willekeurig gekozen burgers i.p.v. door een rechter zodat een onafhankelijk oordeel is gewaarborgd
  • Alle kinderen die op dit moment uit huis zijn geplaatst zonder bewijs van misbruik, mishandeling of verwaarlozing moeten terug worden gegeven aan hun ouders.