Onze doelstellingen

De Stichting Opkomst voor het Kind wil het volgende:

  • Een eind maken aan de macht van Jeugdzorg, Raad van Kinderbescherming en ketenpartners om naar believen in te grijpen in gezinnen.
  • Ingrijpen moet alleen nog worden toegestaan als er bewijs is van mishandeling, misbruik of verwaarlozing (zie onder andere deze link).
  • Bij gescheiden ouders mag de oorspronkelijke zorgregeling alleen worden aangepast bij bewijs van mishandeling, misbruik of verwaarlozing.
  • Ingrijpen moet worden getoetst door een jury van willekeurig gekozen burgers i.p.v. door een rechter zodat een onafhankelijk oordeel is gewaarborgd
  • Alle kinderen die op dit moment uit huis zijn geplaatst zonder bewijs van misbruik, mishandeling of verwaarlozing moeten terug worden gegeven aan hun ouders.