Bestuur

Hieronder stellen de leden van het bestuur zich kort even voor.

Mijn naam is Willem Schutte. Ff kort over mezelf: Ik ben 60 jaar, en ben de gelukkige vader van een zoon van 27 en een dochter van 25. Ik ben, nadat ik eerst 20 jaar wetenschappelijk onderzoek heb gedaan in de sterrenkunde, tegenwoordig werkzaam als docent natuurkunde in het Voortgezet Onderwijs.

Toen ik 1,5 jaar geleden de verhalen hoorde van een vriendin over hoe haar twee kinderen uit huis zijn geplaatst nadat zij was zwart gemaakt door Jeugdzorg besloot ik dit te gaan onderzoeken. Hoewel ik nooit persoonlijk met Jeugdzorg of aanverwante instellingen te maken heb gehad voelde het onverdragelijk dat zulke dingen onder onze ogen plaatsvinden. Ik heb aantal ouders mogen ontmoeten en hierover geïnterviewd. Ik ben toen tot de overtuiging gekomen dat alleen een cultuuromslag in onze ideeën over Jeugdzorg ons verder zal brengen.

Het is geweldig om met zo’n groep onbreekbare mensen op te trekken die zo begaan zijn met het lot van onze kinderen als onze vrijwilligers. In het bijzonder wil ik de initiatiefneemster van de stichting bedanken, dat zij me het voorzitterschap van de stichting heeft toevertrouwd ondanks dat we elkaar nog maar pas kenden.

Mijn naam is Laimira Soenarto en ik ben 48 jaar.
ik ben moeder van vier kinderen en een prachtige kleinzoon van 3 jaar. Ik doe een opleiding voor ervaringsdeskundige, ik ben ambassadeur bij Samen sterk zonder stigma en ik loop stage bij de Herstelacademie GGZ-Delfland.

Ik ben al enige tijd vrijwilliger bij Opkomst voor het kind en ik mag nu met trots zeggen dat ik ook bestuurslid en penningmeester mag zijn voor de stichting. (e-mail adres: penningmeester@stichtingopkomstvoorhetkind.nl)

In 2003 zijn mijn kinderen door Jeugdzorg (JZ) weggehaald en nooit meer thuis gekomen.

Ik vecht al 17 jaar tegen de Staat en JZ, maar op alle fronten werd ik neergehaald. Door de Raad voor de Kinderbescherming (RVK) is mij een onheus voorstel gedaan. Als ik daar op in was gegaan had deze meneer mij beloofd dat mijn kinderen weer thuis zouden komen. Ik ben hier niet op ingegaan en daardoor heeft die meneer van de RVK een heel slecht rapport over mij geschreven dat vol stond met leugens en onwaarheden. Dit rapport is elk jaar gebruikt en het enige dat veranderde was de datum. Waar ik ook mee aan kwam, alles werd zo van tafel geveegd en ik werd uitgelachen. Daardoor kwam ik in een isolement terecht en heb ik mijn kinderen nooit gezien.

Sinds 2018 zie ik mijn zoon en dochter weer en daar ben ik echt heel erg blij om. Maar de andere kinderen hebben een heel vertekend beeld van mij en daardoor willen ze mij niet kennen. Mijn hart huilt 24 uur per dag, maar dat maakt wel dat ik strijdbaar blijf.

Ik blijf vechten voor rechtvaardigheid tot ik erbij neerval – niet alleen voor mijn kinderen maar voor alle kinderen in de wereld die op onrechtmatige wijze zijn weggetrokken bij hun ouders. Dat is ook de reden waarom ik mij inzet voor Opkomst voor het kind.

JZ moet gestopt worden gezinnen uit elkaar te trekken en kinderen te gebruiken om er zelf alleen maar rijker van te worden. Voor mij is JZ een criminele organisatie die over de rug van onze kinderen geld verdient ten koste van de kinderen – ONZE kinderen! Dit moet gestopt worden!

Ik strijd voor rechtvaardigheid. Ik sta op en ik hoop dat vele anderen dit met mij zullen doen.

#samensterk!#

Marlien Blaauw bestuurslid (volgt)