Donatie

DeĀ  stichting Opkomst voor het Kind pleit voor een transparant jeugdzorgsysteem waarin de huidige straffeloosheid van de hulpverleners tot het verleden zal behoren. Wij doen dit door onze stem te laten horen op internet, op straat, in de politiek, in de pers, en soms, als het niet anders kan, met een banier in de lucht.

Bij onze strijd maken we ook kosten, bijvoorbeeld voor het maken van protestborden, voor ons webdomein, of af en toe voor het inwinnen van juridisch advies bij onze acties waarbij we de misstanden op het scherpst aan het licht brengen.

We zijn daarom afhankelijk van uw steun. Iedere gift is een grote bemoediging voor ons!

Rekeningnummer: NL59 ABNA 0847 1167 94 op naam van Opkomst voor het Kind

Veel dank!