Samenwerking

Links op de foto Sobha Dalloesingh, voorzitter Burger in Nood. Rechts op de foto Willem Schutte, voorzitter Opkomst voor het Kind.

 

Wij werken samen met de volgende stichtingen:

Stichting Burger in Nood
De Stichting Burger In Nood is opgericht om de kwetsbare burger een handreiking te bieden in een maatschappij waarin steeds meer van de burgers verwacht wordt. Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn onder meer voor veel burgers termen die kwetsbare burgers niet kunnen verdragen in situaties waarin zij de weg even niet meer weten te vinden. De aanhoudende situaties waarin mensen verkeren is oorzaak van een verslechtering van de leefomstandigheden van mensen.