Samenwerking

Van links naar rechts: Jan van der Kooi, voorzitter Dutch Child Center, Sobha Dalloesingh, voorzitter Burger in Nood, Willem Schutte, voorzitter Opkomst voor het Kind.

 

Wij werken samen met de volgende stichtingen:

Stichting Burger in Nood
De Stichting Burger In Nood is opgericht om de kwetsbare burger een handreiking te bieden in een maatschappij waarin steeds meer van de burgers verwacht wordt. Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn onder meer voor veel burgers termen die kwetsbare burgers niet kunnen verdragen in situaties waarin zij de weg even niet meer weten te vinden. De aanhoudende situaties waarin mensen verkeren is oorzaak van een verslechtering van de leefomstandigheden van mensen.

Dutch Child Center

Een stille ramp is het: 22.000 kinderen nooit meer  thuis.

De stichting Dutch Child Center voert actie d.m.v. demonstraties, flyers, nieuwsbrieven aan raadsleden, huisbezoek en hulp bij rapporten, een stand op  de markt, brieven aan de kamer en betrokken instanties en wekelijks nieuws over jeugdhulp.

Kinderen in nood verdienen een eigen centrum.

 

 Stichting Skyler

is in de wereld gekomen door twee ouders Jaleesa en Johan die zelf slachttoffer zijn geworden daardoor weten wij veel van toeten en blazen verder zijn wij ook vrijwilliger bij stichting opkomst voor het kind en nu dus onze eigen stichting ook genaamd Skyler voor en met gezinnen …wij zijn net onze stichting begonnen maar daarom willen wij met hart en ziel heel veel voor gezinnen betekenen  en onze motto is dan ook ”voor het hele gezin want ieder kind hoort bij zijn mama en papa” Wij hebben helaas nog geen website is wel in de maak u kunt ons op facebook uitteraard vinden daar staat ook op wat u kunt verwachten van ons!

Voor onze facebook groep van Stichting Skyler verwijs ik u graag naar de onderstaande link!

https://www.facebook.com/groups/1193945374105754/requests/